Logg inn

Tilgjengelighetserklæring

Sist oppdatert 20. januar 2023

Alle skal ha like muligheter til å bruke gibbs.no

Vårt mål er å gjøre gibbs.no tilgjengelig for alle brukere av systemet.

  • Vi skal

   • Opprettholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted.
   • Se til at nettstedet oppnår minst nivå AA i WCAG 2.0.
   • Tilpasse innhold og funksjonalitet slik at det oppfyller nye krav i WCAG 2.1.
   • Følge forskrift om universell utforming av IKT.

   Tilgjengelighetsprinsippene vi følger

   • Vi har regelmessige avtalte økter for å rette opp WCAG-feil.
   • Alle lenkers mål og funksjon fremgår tydelig av lenketeksten.
   • Alt innhold får synlig fokus når du navigerer med tastatur.
   • Du kan forstørre teksten i nettleseren din.
   • Vi skal oppfylle kravene til fargekontraster, overskrifter og lenker.
   • Det vises ledetekster eller instruksjoner når du har skjemaelementer som må fylles ut.

   Dette jobber vi med

   2022 og 2023 prioriterer å få alle våre dokumenter tilfredsstilt i forhold til krav i WCAG 2.0(2.1). I tillegg skal vi oppdatere gibbs.no i henhold til nye og endrede krav i WCAG 2.1.

   Dette er prioriterte krav som vi jobber med å få løst i løpet av 2023:

   • Nettsidene er kodet slik at det er mulig å lese opp innholdet med skjermlesere.
   • Ting skal være kodet slik det ser ut som.
   • Innhold skal presenteres i en meningsfylt rekkefølge.
   • Alle bilder skal beskrives med alternativ tekst.
   • Språket på nettsidene skal være tydelig og forståelig for alle våre brukere.
   • Alle våre videoer med lyd skal ha tilhørende teksting og/eller beskrivende tekst.

   Gi oss beskjed om manglende tilgjengelighet

   Er det noe som ikke fungerer som det skal? Vi setter stor pris på tilbakemeldinger om universell utforming av nettsidene våre!

   Du kan nå oss på [email protected]