Logga in

Tillgänglighetsförklaring

Senast uppdaterad 20 januari 2023

Alla ska ha lika möjligheter att använda gibbs.no

Vårt mål är att göra gibbs.no tillgänglig för alla användare av systemet.

  • Vi ska

   • Underhålla och vidareutveckla en tillgänglig webbplats.
   • Se till att webbplatsen uppnår minst nivå AA i WCAG 2.0.
   • Anpassa innehåll och funktionalitet så att det möter nya krav i WCAG 2.1.
   • Följ föreskrifter om universell utformning av IKT.

   Tillgänglighetsprinciperna vi följer

   • Vi har regelbundna schemalagda sessioner för att korrigera WCAG-fel.
   • Syftet och funktionen för alla länkar framgår tydligt av länktexten.
   • Allt innehåll får synligt fokus när du navigerar med tangentbordet.
   • Du kan förstora texten i din webbläsare.
   • Vi ska uppfylla kraven på färgkontraster, rubriker och länkar.
   • Uppmaningar eller instruktioner visas när du har formulärobjekt som behöver fyllas i.

   Vi jobbar på detta

   2022 och 2023 prioriterar att få alla våra dokument uppfyllda i förhållande till kraven i WCAG 2.0(2.1). Dessutom kommer vi att uppdatera gibbs.no i enlighet med nya och ändrade krav i WCAG 2.1.

   Det här är prioriterade krav som vi arbetar med att lösa under 2023:

   • Webbplatserna är kodade så att det går att läsa innehållet med skärmläsare.
   • Saker bör kodas som de visas.
   • Innehållet måste presenteras i en meningsfull ordning.
   • Alla bilder ska beskrivas med alternativ text.
   • Språket på webbplatserna ska vara tydligt och begripligt för alla våra användare.
   • Alla våra videor med ljud måste ha tillhörande undertexter och/eller beskrivande text.

   Meddela oss om otillgänglighet

   Är det något som inte fungerar som det ska? Vi uppskattar mycket feedback om den universella utformningen av våra webbplatser!

   Du når oss på [email protected]