Logg inn

Aktivitetslogg

Aktivitetsloggen gir en oversikt over alle handlinger og aktiviteter knyttet til bookinger og utleieobjekter. Dette inkluderer informasjon som når en booking ble opprettet, når den ble endret eller kansellert, hvem som gjorde endringen, og hva endringen var. Den gir også en fullstendig oversikt over all aktivitet relatert til et utleieobjekt, slik at administratorer kan spore endringer og sikre at alt går som det skal. Dette gir en ekstra sikkerhet og mulighet for å spore eventuelle problemer som måtte oppstå.