Logg inn

Saldo

Saldo viser en oversikt over inntjening, samlet uttakbar saldo, totale bestillinger, avgift og utbetalingshistorikk. Dette gir en rask og enkel måte for utleier å ha kontroll på økonomien. Med utbetalingshistorikken kan utleier se når og hvor mye som er blitt utbetalt, mens saldoen gir en oppdatert oversikt over tilgjengelige midler. Totalt antall bestillinger og avgiftsinnbetalinger gir en god indikasjon på om utleievirksomheten går bra eller om det er behov for justeringer i prissettingen.