Logg inn

Øyeblikkelig booking

Når øyeblikkelig booking er aktivert, så vil alle bookinger automatisk bli godkjent så lenge alle krav er oppfylt, som for eksempel godkjennelse av leievilkår, full betaling av leie og verifisering med BankID.

Pssst. Utleieobjekt med øyeblikkelig booking aktivert får flere forespørsler, siden leietaker ikke trenger å sende forespørsler til flere steder pga. usikkerhet om godkjenning.

Alt du trenger å gjøre for å aktivere dette er å trykke på en bryter 🙂