Logg inn

Kundeliste

Kundeliste gir en oversikt over alle kundene som har gjort en booking eller en forespørsel gjennom bookingsystemet. Den inneholder relevant informasjon om kundene, som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Kundelisten gjør det enklere for utleieren å ha en samlet oversikt over alle kundene sine, og å kommunisere med dem ved behov.