Logg inn

Fordelingsnøkkel

Velg avdeling

Sesonger

Prioritering av lag størrelse
Ranger viktigheten fra 1-10. Høyere tall, betyr høyere prioritering.

Prioritering av aldersgrupper
Ranger viktigheten fra 1-10. Høyere tall, betyr høyere prioritering.

Prioritering av type
Ranger viktigheten fra 1-10. Høyere tall, betyr høyere prioritering.

Prioritering av nivå
Ranger viktigheten fra 1-10. Høyere tall, betyr høyere prioritering.

Prioritering av type idrett
Ranger viktigheten fra 1-10. Høyere tall, betyr høyere prioritering.

Avansert

Tildeling av tider til poenggrupper
Bestem hvor mye tid enhver poenggruppe kan få av maksimal treningstid. Intervallene er 30, 60, 90, 120min osv.

Nivå overstyring
Disse reglene kan overstyrer poengsummen til søker. Eksempelvis hvis en søker må ha 6 timer, velger du 6 timer. Da vil søker få 6 timer uansett deres poengsum.

Vekter
Her kan du bestemme hvilken fordelingsnøkkel som er viktigst.

Serverings prioritering
Her vil man kunne bestemme hvem som får tider først.