Algoritme løsningen «Gibbs sesongbooking» er nominert til digitaliseringsdirektoratets årlige utmerkelse! 

Gibbs sesongbooking

Løsningen det er snakk er et kraftig bookingsystem som benytter algoritmer til å fordele treningstider til lag og foreninger for et helt år om gangen. Dette verktøyet har bidratt til å redusere tidsbruken hos kommune ansatte med med opptil 95%. Saksbehandlingen som kunne ta opp til 2 måneder, tar i dag noen par dager.

I tillegg er lag og foreninger fornøyde med at det ikke er skjønnsbasert fordeling av treningstider, men et mer objektivt og rettferdig fordeling. 

Stolt av vårt arbeid

Vi i Gibbs AS er ekstremt glad for å bli nominert til Digitaliseringsprisen 2023 for vårt arbeid med å skape gode digitale tjenester for kundene våre samtidig som vi effektiviserer forvaltningen av kommunenes ressurser. Regjeringen har tydelig signalisert at digitalisering er nøkkelen til å forbedre offentlig forvaltning, og vi er stolte av å være en del av den bevegelsen.

Vi tror at det å utnytte digitale muligheter er avgjørende for å møte dagens utfordringer og behov, og vi har jobbet hardt for å innovere og skape nye digitale tjenester som gjør arbeidslivet enklere for kundene våre. Nominasjonen til Digitaliseringsprisen er en anerkjennelse av vårt arbeid og en motivasjon til å fortsette å lede an i digitaliseringen av offentlig ressurser og utleieobjekter.

Takker for nominasjonen!

Vi ser frem til å delta på Digitaliseringskonferansen og dele våre erfaringer med andre ledere og innovatører i bransjen. Vi tror på å samarbeide og lære av hverandre for å oppnå en bedre digital fremtid for alle.

Gibbs sesongbooking demo video

Her har vi laget en video av hvordan sesongbooking algoritmen fungerer. Ta en titt!

Fordeler med å automatisere utleie

Det å automatisere utleie ved hjelp av bookingsystem og digitale låser blir stadig mer og mer populær. Kunder begynner å kreve mer selvbetjening og utleiere ser gevinstpotensialet ved å automatisere utleien. Fordelene med å automatisere…

Les mer