Sign In

Kontaktinformasjon

Nina D. Tollefsen [email protected] 41 66 66 34

Booking

Idag
Vennligst trykk på ledig tid
i kalenderen for å booke
Jump To
Selected time
Booked
Available
Not available
FROM
TO
Have a coupon?
This coupon was added
Next step

Only for unit holders

If you book on behalf of the unit holder, state the unit holder's information in your booking.

Price guarantee

Should this supplier be cheaper elsewhere, get in touch. We will refund the deposit!


Oppvarma basseng (12,5m) med badstove og to tilhøyrande garderobar.
• Privatpersonar over 18 år kan leige bassenget.
• Badstove vert ikkje leigd ut til privatpersonar.
• Privat lån av symjehall skjer på eige ansvar.
• Ved privat lån av symjehallen er det obligatorisk å delta på informasjonsmøte og livredningskurs som vert arrangert kvar haust.
• Ved privat lån av symjehallen skal det alltid vere to vaksne til stades.
• Alle som er badevakter ved arrangementer skal vere over 18 år og ha godkjent livredningskurs, ikkje eldre enn 1 år. Det vert arrangert slike kurs kvar haust.
• Ved privat lån av symjehall kan ein booke inntil to timar i veka. Ved mange søkjarar kan det reduserast til ein time, og ein må rekne med å dele symjehallen med andre.

Prices

  • Hourly rate
    100 kr
  • Daily price Mon-Fri
    0 kr
  • Daily price Sat-Sun
    0 kr

Location

Additional information


Landlord requires that you have read and approved the conditions before the request can be sent


Add Review

Leave a Reply