Logg inn

Er det trygt å arrangere?

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_wp_custommenu title=»Leietaker» nav_menu=»152″][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_single_image image=»3375″ img_size=»1180 x 300″][vc_column_text]Vi har tenkt på koronasituasjon og skal hjelpe deg med å dekke dine behov og samtidig som vi sørger for at våre leverandører setter smittevern høyt.

Renhold og god hygiene har alltid vært viktig, men nå har det blitt viktigere enn noensinne – derfor har vi vært strengere med våre leverandører slik at de rengjør mer effektivt både under Covid-19 pandemien og i fremtiden.

Vi har utvalgte leverandører som har faste ansatte som tilrettelegger for at det er minst 1 meter mellom gjestene, ingen syke eller med symptomer tilstedet og sikrer god smittevernhåndtering. De utvalgte leverandørene består av serveringssteder som restaurant, kafe og utesteder og lokaler med catering. De som oppfyller kriteriene har vi merket med «inkludert ansvarlig arrangør».

Hvis du skal arrangere samlinger, aktiviteter eller arrangementer, så har vi samlet ofte stilte spørsmål, råd og nyttige tips fra Folkehelseinstituttets hjemmeside. Disse rådene er generelle, og må ses i sammenheng med gjeldende forskrifter og anbefalinger fra Helsedirektoratet. Du finner mer informasjon og sjekklister på Folkehelseinstituttets hjemmeside om «Arrangementer, samlinger og aktiviteter»[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_section][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_toggle title=»Hva regnes som arrangement?» style=»style-2″ size=»lg» type=»iconsmind» icon_iconsmind=»im im-icon-Forest»]I forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13 vises det til at et arrangement kan være:

  •  idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert trening.
  •  kulturarrangement, inkludert konsert, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, trening og prøver
  •  andre arrangementer, inkludert seminarer, varemesser, midlertidige markeder, bursdager, bryllup, begravelser, religiøse samlinger og lignende.
  • Loppemarked til inntekt for frivillige organisasjoner omfattes ikke av arrangementsbestemmelsen.

 

Arrangører må selv ta stilling til om en sammenkomst eller tilstelning er å anse som arrangement eller ikke. Forskriften vil normalt gjelde dersom arrangøren selv har vurdert at sammenkomsten er et arrangement. Det gir alle som ønsker å samle deltakere og publikum i vel organiserte former trygghet for at de kan samle inntil 200 personer, uten at de bryter med den generelle anbefalingen om å unngå grupper på mer enn 20 personer.[/vc_toggle][vc_toggle title=»Private sammenkomster med inntil 20 personer» style=»style-2″ size=»lg» type=»iconsmind» icon_iconsmind=»im im-icon-Blueprint»]For andre samlinger som ikke anses som arrangementer, gjelder de til enhver tid gjeldende anbefalingene fra Helsedirektoratet om avstand og gruppestørrelse. For tiden er anbefalingen at man ikke samles i større grupper enn 20 personer og at man holder minst 1 meter avstand til andre personer.[/vc_toggle][vc_toggle title=»Arrangementer med inntil 200 personer» style=»style-2″ size=»lg» type=»iconsmind» icon_iconsmind=»im im-icon-Maximize»]

Hva gjelder for arrangement?

Fra 15. juni kan det ikke gjennomføres arrangement med mer enn 200 personer til stede på offentlig sted. Det inkluderer ikke ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet. Det samme gjelder arrangementer i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet og gjøre det mulig å ivareta god hygiene.

Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal oversikten oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 10 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om dette

Alle som er til stede, skal kunne holde minst en meter avstand til personer som ikke er i samme husstand.

[/vc_toggle][vc_toggle title=»Hvordan bør jeg som arrangør forberede et arrangement?» style=»style-2″ size=»lg» type=»simpleline» icon_simpleline=»sl sl-icon-emotsmile»]

Hvordan bør jeg som arrangør forberede et arrangement?

Som arrangør bør du sette seg inn i covid-19-forskriften og myndighetenes gjeldende smittevernråd. Du bør også gjøre en risikovurdering for å avgjøre om det er forsvarlig å avholde arrangementet og hvordan kravene til gjennomføring skal overholdes. Vurder om inndeling av deltakerne i mindre grupper gir bedre mulighet til å holde kontroll og mindre risiko for smittespredning dersom noen skulle være smittsomme.

Du finner viktige råd, nyttige tips og sjekklister på Folkehelseinstituttets hjemmeside om «Arrangementer, samlinger og aktiviteter» [/vc_toggle][vc_toggle title=»Arrangementer som gjennomføres på serveringssteder» style=»style-2″ size=»lg» type=»iconsmind» icon_iconsmind=»im im-icon-Building»]Skal arrangementer gjennomføres på serveringsstedet, gjelder regelen om maksimalt 200 personer til stede. De ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen kommer i tillegg.

Bransjen og det enkelte serveringssted må selv ta stilling til hva som er arrangement og hva som inngår i ordinær drift. Underholdning, konserter og andre tilstelninger på et serveringssted vil typisk anses som et arrangement, som maksimalt kan samle 200 personer, dersom gjestene i hovedsak kommer til serveringsstedet for å se på underholdningen/konserten eller delta på tilstelningen. Andre momenter som taler for at tilstelningen anses som et arrangement er dersom det kreves en form for billett, invitasjon eller registrering for å delta, dersom tilstelningen har tydelig start- og sluttidspunkt og dersom tilstelningen markedsføres på forhånd, med konkret sted og tidspunkt.

Det kan være nyttig å kontakte kommunen for å få hjelp til å vurdere om tilstelningen man planlegger skal anses som et arrangement eller ikke.[/vc_toggle][vc_toggle title=»Hvem kan være arrangør og hva kreves?» style=»style-2″ size=»lg» type=»iconsmind» icon_iconsmind=»im im-icon-Forest»]Arrangøren skal bidra til at syke ikke deltar på arrangementet, for eksempel ved å gi tydelig informasjon, og gjøre det mulig å ivareta god hygiene. Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er tilstede, for å kunne bistå ved en eventuell senere smitteoppsporing.

Arrangør må ikke være tilstede under arrangementet, men for å kunne oppfylle kravet om oversikt må eventuelt andre bidra til å holde oversikten.

De som er til stede skal kunne holde minst en meter avstand. Arrangøren skal legge til rette for at dette er mulig.[/vc_toggle][vc_toggle title=»Hvordan bør jeg som arrangør forberede et arrangement?» style=»style-2″ size=»lg» type=»iconsmind» icon_iconsmind=»im im-icon-Forest»]Som arrangør bør du sette seg inn i covid-19-forskriften og myndighetenes gjeldende smittevernråd. Du bør også gjøre en risikovurdering for å avgjøre om det er forsvarlig å avholde arrangementet og hvordan kravene til gjennomføring skal overholdes. Vurder om inndeling av deltakerne i mindre grupper gir bedre mulighet til å holde kontroll og mindre risiko for smittespredning dersom noen skulle være smittsomme.[/vc_toggle][/vc_column][/vc_row][/vc_section]